Türk Şirketleri Neden ve Nasıl E-ihracat Yapmalı?

E-ihracat nasıl yapılır?

Bilindiği üzere e-ihracat geleneksel ticaret yöntemlerine dijital dönüşüm getiren bir süreçtir. Türkiye’deki şirketlerin değişen dünya ticaret ortamında rekabet edebilirliği ve büyüme potansiyelini artırmak için e-ihracata yönelmeleri kaçınılmaz hale gelmiştir.

Özellikle perakendede müşteri alışkanlıklarının elektronik ticarete doğru hızlı yönelimi dijital dönüşüme adapte olanlara müthiş bir pazar fırsatı sunuyor. Üstelik sınırları olmayan bir pazar. Modern e-ihracat altyapıları sayesinde bütün dünyayı pazar haline getirmek işten bile değil.

Dijital dönüşüm, işletmelerin faaliyetlerini dijital platformlara taşıyarak verimliliği ve etkinliği artıran bir süreçtir. E-ihracat, bu dönüşümün önemli bir parçası olarak küresel pazarda varlık gösterme imkanı sağlar.

E-ihracatın sunduğu avantajlar oldukça çeşitlidir. Küresel pazarda erişim sağlamak, maliyet avantajları elde etmek, rekabet gücünü artırmak ve yeni pazar fırsatları keşfetmek, Türk şirketlerinin e-ihracata yönelmesinin ana nedenlerindendir.

2014-2024 yılları arasında küresel e-ticaret hacmindeki gelişmeyi değerlendirdiğimizde günümüzde 7 Trilyon USD olan global pazarda Türk şirketlerinin henüz 2 Milyar USD bandına erişemediğini üzülerek görüyoruz.

E-ihracat, şirketlere sadece yerel değil, aynı zamanda dünya çapındaki müşterilere erişim sağlama imkanı verir. Dijital platformlar aracılığıyla şirketler, coğrafi sınırları aşarak farklı ülkelerdeki tüketicilere ürün ve hizmet sunabilir.

Toplam hacmin %52‘si Çin, %19‘u ABD tarafından yönetiliyor ve global e-ticaret hacminin 2040 yılına dek 70 Trilyon USD gibi kulağa çılgınca gelen bir noktaya ulaşacağı öngörülüyor. Günümüzde Dünya ekonomisinin toplam büyüklüğünün 92 Trilyon USD olduğu varsayıldığında neden e-ticaretin geleceğini ve bu alanda yapmamız gereken atılımları bir kez daha ve daha ciddi bir şekilde düşünmemiz gerektiğini anlıyoruz.

Diğer taraftan dünya çapında e-ticaret kullanıcılarını değerlendirdiğimizde; Dünya genelinde 15 Yaş üstü nüfusun %68,5’i banka hesabı sahibi ve %52’si dijital ödeme sistemlerine kayıtlıdır. Yalnızca Amazon Prime kullanıcılarının sayısı 400 Milyona erişmiş durumda.

Dijital platformlar, şirketlere online pazar araştırmaları yapma ve müşteri davranışlarını analiz etme imkanı tanır. Bu da şirketlere daha iyi bir strateji oluşturmak ve pazar taleplerine daha iyi uyum sağlamak konusunda yardımcı olabilir.

E-ihracatın Küresel Trendlerle Bağlantısı

Küresel e-ticaret hacmindeki sürekli artış, teknolojik gelişmelerin hızlanması ve tüketici tercihlerindeki değişimler, bu ticaret modelinin gelecekteki önemini daha da artıracaktır. Türk şirketlerinin bu trendlere uyum sağlaması ve yeniliklere açık olması önemlidir.

Türk Şirketlerinin E-ihracata Yaklaşımı

Türk şirketleri, e-ihracata yönelik farkındalıklarını artırmakta ve stratejik planlamalar yapmaktadırlar. Mevcut durum analizleri ve uygun stratejiler belirleyerek başarılı modeller oluşturmak, Türk şirketlerinin küresel arenada rekabet edebilirliğini artırmaktadır.

E-ihracatın Karşılaştığı Zorluklar

Bu süreçte karşılaşılan zorluklar arasında kültürel farklılıklar, dil bariyerleri, lojistik zorluklar ve ödeme güvenliği konuları bulunmaktadır. Bu zorlukların üstesinden gelmek için şirketlerin uygun stratejiler geliştirmesi ya da hazır alt yapılara entegre olarak e-ihracata başlaması gerekmektedir.

Türk Şirketlerinin E-ihracatı Artırma Yolları

Günümüzde hedef ülke fark etmeksizin e-ticaret alt yapılarına ve pazar yerlerine erişim oldukça kolaylaşmış durumda. Şirket kurma zorunluluğu olmadan Türkiye’deki şirketiniz adına bazı kayıt ve izinleri tamamlayarak başlamak ve hatta elektronik ihracat teşviklerinden faydalanmak mümkün.

Türk şirketlerinin online ihracatı artırması için eğitim ve danışmanlık hizmetlerinden faydalanmaları, yenilikçi pazarlama stratejileri geliştirmeleri ve uluslararası iş birlikleri ve ortaklıklar kurmaları önemlidir. Bu şekilde şirketler, e-ihracat potansiyellerini maksimize edebilirler.

Türk şirketlerinin e-ihracat yapması, küresel rekabet ortamında varlık göstermeleri ve büyümeleri için önemlidir. E-ihracatın sunduğu avantajlar ve karşılaşılan zorluklar göz önünde bulundurulduğunda, Türk şirketlerinin e-ihracata yönelmeleri kaçınılmazdır.

Kısacası online ihracat birçok alanda bize büyük fırsatlar ve avantajlar sunmaktadır:

Global Pazar Erişimi: Elektronik ihracat, şirketlere sadece yerel değil, aynı zamanda dünya çapındaki müşterilere erişim sağlama imkanı verir. Dijital platformlar aracılığıyla şirketler, coğrafi sınırları aşarak farklı ülkelerdeki tüketicilere ürün ve hizmet sunabilir.

Maliyet Verimliliği: Geleneksel ihracat yöntemlerine kıyasla, genellikle daha düşük maliyetlidir. Dijital platformlar üzerinden yapılan satışlar, fiziksel mağazaların açılması veya karmaşık dağıtım ağlarının oluşturulması gibi maliyetli unsurları azaltabilir.

Hızlı ve Etkili İletişim: İnternet üzerinden yapılan bu ihracat modeli, işletmelerin müşterilerle hızlı ve etkili bir şekilde iletişim kurmasını sağlar. Sorulara anında cevap verme, müşteri taleplerine hızlı yanıt verme ve müşteri ilişkilerini güçlendirme açısından büyük bir avantaj sağlar.

Pazar Araştırması ve Analizi: Dijital platformlar, şirketlere online pazar araştırmaları yapma ve müşteri davranışlarını analiz etme imkanı tanır. Bu da şirketlere daha iyi bir strateji oluşturmak ve pazar taleplerine daha iyi uyum sağlamak konusunda yardımcı olabilir.

İnovasyon ve Rekabet Üstünlüğü: Şirketlere yenilikçi çözümler sunma ve rekabet avantajı elde etme fırsatı verir. Dijitalleşmiş iş süreçleri, şirketlere daha hızlı adapte olma ve değişen pazar koşullarına uyum sağlama imkanı sunar.

Lojistik ve Gümrük Kolaylığı: Elektronik ticaretin kullanılması, lojistik süreçleri ve gümrük işlemlerini daha hızlı ve verimli hale getirebilir. Dijital belgeleme ve takip sistemleri, mal hareketliliğini izlemede ve yönetmede kolaylık sağlar.

Daha detaylı bilgiye linkedin sayfamızdan ve youtube kanalımızdan ulaşabilirsiniz.

Türk şirketleri neden be basıl e-ihracat yapmalı?
administrator

Leave A Comment